For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

NWO heeft binnen de open competitie ENW-GROOT een subsidie van € 3 miljoen toegekend aan hetTOPCORE-consortium onder leiding van UvA-natuurkundige Dr. Erik van Heumen. Het programma richt zich op het bestuderen van materialen waarmee op een vernieuwende manier elektrische eigenschappen kunnen worden gecontroleerd.

TOPCORE
Een schematische weergave van de onderzoeksrichtingen van het TOPCORE-consortium

Naast Van Heumen is ook Dr. Anne de Visser van het UvA-Institute of Physics betrokken bij het consortium, dat daarnaast bestaat uit 9 onderzoekers van 6 Nederlandse Universiteiten. Het consortium gaat gezamenlijk proberen om een nieuw onderzoeksgebied open te breken, met als doel het ontwikkelen van materialen waarvan de elektrische en magnetische eigenschappen met externe knoppen als druk, temperatuur of aangelegde spanning eenvoudig en zeer sterk veranderd kunnen worden. Het onderzoeksprogramma TOPCORE combineert hiervoor baanbrekende ideeën uit het wiskundige vakgebied van de topologie met experimenten en theoretisch onderzoek aan nieuw ontdekte materialen.