For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Anne Kox, emiritus hoogleraar Geschiedenis van de Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een biografie over wis-en natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz geschreven. De biografie, 'Een levend kunstwerk' verschijnt op 11 oktober bij Uitgeverij Balans.
Lorentz
Omslag 'Een levend kunstwerk'

Hendrik Antoon Lorentz won de Nobelprijs, was lid van de Royal Society en legde de basis voor de relativiteitstheorie van Einstein: hij was een van de grootste wis- en natuurkundigen die Nederland ooit heeft gekend. Toen hij in 1928 overleed, werd de telegraafdienst drie minuten stilgelegd. Er moesten extra treinen worden ingezet om alle belangstellenden op tijd op de begraafplaats te krijgen. Prins Hendrik kwam persoonlijk de weduwe condoleren.

Lorentz was een icoon. Einstein noemde hem een levend kunstwerk, een volmaakte persoonlijkheid, een genie. Hij was een wijs, goed mens, een bruggenbouwer, wegbereider en grootmeester. Biograaf Anne Kox verdiepte zich in het leven en werk van Hendrik Antoon Lorentz. Hij slaagde erin om achter de façade van bewondering een mens te ontdekken. De biografie biedt tegelijk een verrassende geschiedenis van de tijd waarin Lorentz leefde en zijn wetenschap bedreef. Hij kon onder meer gebruikmaken van onbekende brieven tussen het echtpaar Lorentz en hun kinderen.

Gedrevenheid

Helder en genuanceerd beschrijft Anne Kox de gedrevenheid van Lorentz, zijn unieke plaats in de wetenschap, het belang van zijn denkbeelden, zijn internationale acties vlak na de Eerste Wereldoorlog, zijn vriendschap met Albert Einstein, wiens leermeester maar ook criticus hij was, zijn werk in Teylers Museum en zijn onvermoeibare trouw aan een grote groep wetenschappers, nationaal en internationaal. Het boek is een biografie van een groot man, die de internationale wetenschap diepgaand heeft beïnvloed en daarnaast een grote maatschappelijke rol heeft gespeeld in Nederland.

Anne Kox
Anne Kox. Foto: Uitgeverij Balans

Over Anne Kox

Anne Kox (1948) is emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is editor van de Collected Papers of Albert Einstein en produceerde een tweedelige editie van Lorentz’ wetenschappelijke correspondentie. De biografie is het laatste deel uit de biografieënreeks, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Kox kreeg voor het schrijven van dit boek een stipendium van het Cultuurfonds.