For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

QuSoft, het nieuwe Nederlandse onderzoekscentrum voor kwantum-software, heeft twee junior onderzoeksposities toegekend. Dit gebeurde na een interne call waarbij de ingezonden voorstellen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit experts.

Qusoft

De eerste plek zal ingevuld worden door een PhD student die zich zal richten op de analyse van de dynamiek van collectieve qubits en worden begeleid door Jasper van Wezel. De hoofdvraag bij deze onderzoekspositie is: “Hoe kunnen onbedoelde collectieve processen, die zich spontaan voordoen in kwantum berekeningen met veel qubits, worden herkend of voorkomen?” Het tweede project met als titel “Kwantum Informatie voor Kwantum Materie” zal worden uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker en worden begeleid door Erik van Heumen. Een belangrijk doel van dit onderzoek is het toepassen van ideeën uit de kwantum informatie op actuele experimentele vraagstukken in het onderzoek van kwantum materie, bijvoorbeeld via het in de praktijk testen van een voorgestelde relatie tussen kwantum Fisher informatie en optische eigenschappen van kwantum materialen.

QuSoft is een samenwerking tussen CWI, UvA en VU en heeft als doel om nieuwe protocollen, algoritmen en toepassingen te ontwikkelen voor kleine en middelgrote prototypen van de kwantumcomputer.