For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

De Raad van Vertegenwoordigers van de American Physical Society heeft UvA-natuurkundige Daniel Bonn verkozen tot Fellow. Het fellowship van de APS is een prestigieuze erkenning voor buitengewone bijdragen aan de natuurkunde.

Daniel Bonn
Daniel Bonn

Jaarlijks wordt slechts een klein aantal natuurkundigen door hun collega’s tot Fellow gekozen: het aantal nieuwe Fellows is begrensd tot een half procent van de bestaande leden. De toelichting bij het fellowship dat Bonn ontvangt luidt als volgt:

For significant contributions to the mechanics and flow stability of a wide range of simple and complex fluids, including granular fluids, yield-stress fluids, concentrated suspensions, emulsions, and polymer solutions, with particular applications to shear banding, droplets, and jets.

Bonn krijgt het certificaat dat bij het fellowship hoort overhandigd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de APS-divisie voor Vloeistofdynamica.