For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bachelor
Scheikunde
Compare programmes

Vrijstelling voor deel van toelatingseisen aanvragen

In sommige gevallen is het mogelijk om vrijstelling voor een deel van de toelatingseisen aan te vragen. Dat kan als je door middel van een ander diploma of certificaat kunt aantonen dat jouw voorkennis op vergelijkbaar niveau is.

Je kunt een verzoek tot vrijstelling van een deel van de toelatingseisen indienen nadat je je hebt ingeschreven in Studielink. Dit gaat als volgt:

  • Stuur na je verzoek tot inschrijving in Studielink een bericht naar de Centrale Service Desk via het contactformulier (kies voor het onderwerp ‘toelatingseisen’) waarin je aangeeft voor welke opleiding je een vrijstelling wilt aanvragen.
  • Binnen 5 werkdagen ontvang je een verzoek om de benodigde documenten aan te leveren. Dit kan bestaan uit een cijferlijst van je middelbare school, een cijferlijst van het hbo, certificaten van vakken die je hebt behaald, een cv en een motivatie van je verzoek.
  • De documenten en je motivatie worden na ontvangst ter beoordeling voorgelegd aan de toelatingscommissie.
  • Binnen 40 werkdagen word je van de uitkomst op de hoogte gebracht.

Als je vragen hebt over de procedure, neem dan contact op met de Education Service Desk.