For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bachelor
Scheikunde
Compare programmes

Roxane Biersteker

Roxane Biersteker
Roxane

Als scheikundige probeer je de wereld te begrijpen op het allerkleinste niveau, en dat fascineert me enorm. Toch besloot ik eigenlijk pas vrij laat dat ik Scheikunde wilde studeren. Sterker nog, tot de derde klas dacht ik nog dat ik nooit een bètastudie zou kiezen. Maar in de bovenbouw kwam ik erachter dat ik de bètavakken het meest interessant en uitdagend vond. Wat dat betreft is Scheikunde een goede keuze, want zowel natuurkunde, biologie, wiskunde en natuurlijk scheikunde komen aan bod.

Goede basis

Het allereerste vak in het eerste jaar, Bouwstenen van de Chemie, is ook een heel breed vak. Daardoor leg je gelijk een goede basis. Sowieso komen in het eerste jaar bijna alle deelgebieden van de scheikunde aan bod. Je komt er daarbij meteen achter dat er hard gewerkt moet worden, maar dat is waarschijnlijk bij elke studie zo. Door goed te studeren en actief mee te doen tijdens de colleges zijn alle vakken te halen. Ik denk dat eerstejaars stoppen omdat ze toch iets anders willen, of omdat ze te laat begonnen zijn met echt studeren. Hierdoor bouw je al snel een achterstand op en is het moeilijker een positief bindend studieadvies te halen.

Sfeer en gezelligheid

Gelukkig is er naast het harde werken ook tijd voor gezelligheid. De sfeer op Science Park was voor mij een van de redenen om voor de UvA te kiezen. Al vanaf het begin maakte ik gemakkelijk vrienden tijdens de Intreeweek en de activiteiten van studievereniging ACD.  Zo ging ik op excursie naar Berlijn en zat ik zelf in een commissie die een weekendje weg organiseerde. Het leuke bij ACD is dat bijna alle studenten van alle jaarlagen elkaar kennen, dat maakt de wekelijkse borrels extra gezellig.

Moeilijke vakken

Het tweede jaar begint met moeilijke vakken, o.a. thermodynamica en quantumchemie. Dus ook hier is het weer hard werken en heb je de wiskundige en scheikundige kennis die je in het eerste jaar opdoet hard nodig. Maar naarmate ik de stof beter begon te begrijpen, bleken het hele interessante vakken te zijn.

Projecten, projecten en mislukte reacties

Verder wordt een groot deel van het tweede jaar besteedt aan projecten. Zelf deed ik projecten bij Fotonica en Homogene katalyse. Bij Fotonica was het doel om in vitro eiwitfragmenten (amyloïden) te laten ontstaan, een veroorzaker van meer dan vijftig ouderdomsziekten. Er is nog weinig bekend over dit vormingsproces, en meer kennis hierover kan leiden tot een verbetering in diagnose en behandeling.

Bij mijn andere project gingen we proberen om een supramoleculaire kooi te maken. Dit is een metaalcomplex dat met behulp van een katalysator een substraat als het ware kan opsluiten, wat dan weer voordelen kan hebben bij bepaalde reacties. Tijdens het project kwamen we erachter dat een stap in het proces moeilijker was dan gedacht, en jammer genoeg is het niet gelukt voor het einde van het project.

Dit soort ‘mislukte’ reacties komen veel voor tijdens onderzoek en practica, de truc is om niet op te geven. Ik ben nu nog steeds heel benieuwd hoe het wel mogelijk is om deze reactie succesvol uit te voeren. Marie Curie (schei- en natuurkundige die twee Nobelprijzen ontving) zei ooit: ‘Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.’