For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bachelor
Biomedische wetenschappen
Compare programmes

Leerlijn '-Omics' en Systeembiologie

Genomics, proteomics en metabolomics zijn voorbeelden van
‘–omics’ disciplines. Zo bestudeert de genomics bijvoorbeeld alle genen, terwijl proteomics zich verdiept in de eiwitten en metabolomics focust op de metabolieten van een cel of organisme. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van technieken die het in feite mogelijk maken om de biologische activiteit en structuur van alle genen gelijktijdig te analyseren. Deze ‘–omics’ technieken worden veel toegepast binnen het biomedisch onderzoek, omdat ze een enorme hoeveelheid informatie over biologische systemen opleveren.


Mede dankzij deze technieken zijn veel processen van ziekte en gezondheid tot in het kleinste detail ontrafeld. Systeembiologen proberen verbanden tussen deze details te leggen en zien biologische processen als deel van het gehele biologische systeem. Inzicht in dergelijke interacties kan bijdragen aan een beter begrip van levende cellen en organismen en het ontstaan van ziektes.


Terug naar:

Overzichtspagina