For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Betaalde Zomerstage voor UvA/VU Bachelor en Master Studenten

Paid Undergraduate Research Opportunity for UvA/VU Bachelor and Master Students

The applications are closed now.

English follows Dutch.

Diversiteit is belangrijk voor het succes van natuurkunde, zie bijvoorbeeld dit artikel in Scientific American. Het Institute of Physics (UvA) en het Department of Physics and Astronomy (VU) willen diversiteit stimuleren door ongeveer 10 speciaal geselecteerde tweedejaars bachelorstudenten en eerstejaars masterstudenten van diverse achtergronden de mogelijkheid te bieden om hun interesse in (een carrière in) natuurkunde te verkennen.
De stage duurt een maand en zal plaatsvinden in juli, voor ongeveer 38 uur per week. Een deeltijd stage over een langere periode is ook een mogelijkheid.
Gedurende de stage zul je onderdeel zijn van één van de onderzoeksgroepen binnen het IoP/DPA en daar assisteren of aan jouw eigen theoretisch of experimenteel project werken. Je zult hierin persoonlijk begeleid worden, en we organiseren ook speciale activiteiten voor de hele groep.
Als de coronaregels het toestaan, zal dit op locatie zijn.
De stagevergoeding bedraagt 1000 EUR.


Voor wie: gemotiveerde UvA/VU studenten die aan de verscheidenheid binnen het IoP/DPA zullen bijdragen (op bijv. het gebied van socio-economisch achtergrond, gender, LGBTQ+, etniciteit, fysieke beperkingen, of een andere categorie). Vertel ons hoe jij zult bijdragen aan meer diversiteit binnen het IoP/DPA.
Procedure: Stuur je aanvraag in voor 28 mei 2021 door het te uploaden naar de link hieronder:

  • een kopie van jouw cijferlijst
  • een motivatiebrief van één pagina, waarin jij aangeeft waarom deze stage bij jouw past en in welk vakgebied je geïnteresseerd bent.

Beslissing wordt begin juni gemaakt, en matching met een begeleider/project vindt daarna plaats. Voor vragen kun je contact opnemen met Wouter Waalewijn.

Aanvragen van buiten de UvA/VU zullen niet in behandeling worden genomen.

Dr. W.J. (Wouter) Waalewijn

Faculty of Science

ITF

IoP/DPA Paid Summer Internship

Diversity is important for the success of physics, see e.g. this article in Scientific American. The Institute of Physics (UvA) and Department of Physics and Astronomy (VU) want to stimulate diversity by offering about 10 specially-selected second-year Bachelor and first-year Master students of diverse backgrounds (e.g. the opportunity to explore their interest (of a career) in physics.
The duration of the internship is one month and will take place in July, for about 38 hours per week. Part-time internship over a longer period of time is also an option.
During the internship you will be part of one of the research groups within the IoP and assist there, or work on your own theoretical or experimental project. You will receive personal supervision, and we will also organize special events for the whole group. If the corona rules permit it, this will take place on location.
The stipend for the internship is 1000 EUR.
Who: motivated UvA/VU students who contribute to the diversity within IoP (e.g. socioeconomic background, gender, LGBTQ+, ethnicity, disability, or any other categories). Tell us how you will contribute to a more diverse environment within the IoP.
Procedure: Send your application in before 28 May 2021, by uploading via the link above:

  • a copy of your transcript
  • a motivation letter of one page, indicating why this internship is suitable for you and your field of interest, and how you will contribute to amore diverse environment within the IoP.

Decisions will be made by in early June, and matching with a supervisor/project will take place after that. For questions, please contact Wouter Waalewijn.

Application from outside UvA/VU will not be assessed.