Toekomstperspectief

Er is een grote vraag naar afgestudeerde fysici en astronomen, omdat ze goed getraind zijn in het doorzien van complexe problemen.

Promoveren

Als je na de master kiest voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit, ligt het voor de hand om te promoveren. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Dit kan bij een natuur- of sterrenkundig onderzoeksinstituut of bij een instituut waarmee de UvA of de VU samenwerkt, zoals het Nationaal instituut voor subatomair onderzoek Nikhef, het FOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) of het Amsterdam UMC. Je kunt ook promoveren aan een andere universiteit of bij onderzoekscentra in binnen- en buitenland.

Overige mogelijkheden

Uiteraard kun je ook kiezen voor een carrière buiten het wetenschappelijk onderzoek. Afgestudeerden Natuur- en Sterrenkunde vind je ook in onderzoeks-, management- of adviesfuncties bij overheden en in het bedrijfsleven. Je kunt er ook voor kiezen je kennis over te dragen op anderen door te kiezen voor een functie in het onderwijs of op het gebied van communicatie (wetenschapsjournalistiek, voorlichting).

 

Published by  Faculty of Science

17 October 2018