Studieprogramma

Natuur- en Sterrenkunde is een voltijdstudie waarbij vanaf het begin een behoorlijke inspanning van je wordt verwacht. Je bent ongeveer 40 uur per week met je studie bezig. Naast de contacturen besteed je de rest van de week volledig aan zelfstudie. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters die zijn opgedeeld in twee blokken van acht weken en een blok van vier weken.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde maak je vooral kennis met uitdagende onderwerpen als:

 • speciale relativiteitstheorie
 • quantummechanica
 • sterrenkunde
 • electrodynamica

In je eerste jaar leer je al hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert en omgaat met apparatuur en geavanceerde computersoftware. In verschillende practica leer je de basisprincipes van het onderzoek. Het eerste jaar wordt afgesloten met het practicumproject.

Wiskundevakken
Naast de natuur- en sterrenkundige vakken volg je ook een flink pakket wiskundevakken, zoals calculus en lineaire algebra. Tijdens het hele eerste jaar maak je deel uit van een tutorgroep onder leiding van een ouderejaarsstudent die je begeleidt in je studie.

Het tweede jaar

Je breidt je kennis van natuur- en sterrenkunde in het tweede en derde jaar steeds verder uit. Wiskunde blijft tot en met het tweede jaar een belangrijk onderwerp. Door een combinatie van bepaalde vakken te kiezen kun je je nu al specialiseren in experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde of sterrenkunde. Je kunt ook vakken uit de verschillende richtingen kiezen, zodat je een brede basis hebt. Aan het einde van je tweede jaar volg je het vak Reflectie op natuurkunde en Research practicum, waarbij je ook weer zelf onderzoek gaat doen. Je werkt mee aan een of twee projecten bij een onderzoeksgroep naar keuze aan de UvA of de VU.

Het derde jaar

Het derde jaar bestaat volledig uit keuzevakken waarmee je je kunt voorbereiden op een master. De keuzeruimte kun je zowel bij de UvA als VU invullen. Het jaar sluit je af met het bachelorproject. Dit is een onderzoeksstage bij een wetenschappelijk instituut dat met veel internationale partners samenwerkt. Je rondt je opleiding af met een uitgebreid verslag over je onderzoek. Je krijgt dan de titel Bachelor of Science (BSc) en ontvangt een gezamenlijk diploma van de UvA en VU.

Studieprogramma 

Voor de opbouw van het curriculum download je het curriculum schema.

Digitale studiegids

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over de vakken. Let op, dit is informatie over het huidige studiejaar.

Telescoop

Telescoop

Onderwijsvormen

Een flink deel van je studie volg je een verplicht programma met vakken in natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Je volgt ze in een gevarieerde mix van hoorcolleges, werkgroepen, projecten en (computer)practica.

 • Hoorcolleges
  In hoorcolleges licht een docent de stof die je thuis hebt bestudeerd toe en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcolleges
  Tijdens werkcolleges oefen je in kleinere groepen van ongeveer 20 studenten onder begeleiding van een docent met de stof, die tijdens het hoorcollege is besproken.
 • Practica
  (Computer)practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Projecten
  Tijdens een project werk je individueel of in een team van twee tot vijf studenten vier weken aan een grote opdracht. Je wordt begeleid door docenten.

De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.

 

Published by  Faculty of Science

18 October 2018