Collegegeld en studiekosten

Natuur- en Sterrenkunde

Naast het collegegeld komen er nog extra studiekosten bij. Voor aanvang van het collegejaar dien je als student in het bezit te zijn van een laptop voor diverse onderwijsonderdelen. De aanschaf van een eenvoudige laptop, met studentenkorting is rond de € 370,- . Je kunt zelf een laptop uitkiezen, maar let wel op de minimumeisen die hieronder staan vermeld.

Collegegeld

Via de Collegegeldmeter bereken je het collegegeld voor deze studie. Je kunt Natuur- en Sterrenkunde niet in deeltijd volgen.

(De collegegeldmeter werkt niet in Safari.)

Minimumeisen laptop

De opleiding formuleert minimumeisen waaraan je laptop moet voldoen. Als UvA-student kun je verschillende softwarepakketten, waaronder, Microsoft Office, met korting bij SURFspot kopen.​

Verplichte studiemiddelen

De kosten voor boeken en ander studiemateriaal zijn ongeveer € 300.

Published by  Faculty of Science

Afdeling Communicatie

17 October 2018