Successfull Master of physics and astronomy symposium

25 April 2016

On Friday April 15 the yearly Amsterdam Master of Physics and Astronomy Symposium took place, this time at the Vrije Universiteit. Students from the masters Physics as well as the master Astronomy&Astrophysics from UvA and VU gave a presentation on their research project for their fellow students. From all 5 tracks of the Physics master (at least) one presentation was selected. This year, for the first time, also the master Astronomy&Astrophysics participated, in anticipation of the start of the joint degree Physics and Astronomy this September. Wouter Buijsman (Theory), Ruben Jaarsma (GRAPPA), Verena Neder (SfES), Namrata Dutta Mazumdar (AMEP) , Coen Neijssel (A&A), Leon Schoonderwoerd (Theory) and Laura van Huizen (PLH) reported on their masterproject. The symposium was organized by MSc student Pim Bongers, the target audience the MSc students, although also third-year BSc students were invited to participate to help them in selecting a track. A jury, consisting of Bas Barendse (student-member of the VU/UvA board of studies), Erwin Peterman (lecturer at VU) and Paul Kooijman (lecturer at UvA, Nikhef), selected the presentation of Ruben Jaarsma as the winning talk. Ruben earned 400 euro. On the other hand, the audience in a vote chose for Verena. She earned 100 euro. The symposium ended with drinks in the student room of AIK, the VU Physics student association. It was a successful event! ___________________________________________________ Op vrijdag 15 april vond het jaarlijkse Amsterdam Master of Physics and Astronomy Symposium plaats, dit keer aan de VU. Studenten van de masters Physics en Astronomy&Astrophysics van UvA en VU gaven een voordracht over hun afstudeerproject voor hun medestudenten. Van alle 5 Physics tracks was (minstens) 1 vertegenwoordiger geselecteerd. Dit jaar was er voor het eerst ook een bijdrage van de master Astronomy&Astrophysics, vooruitlopend op de start van de joint degree Physics and Astronomy op 1 september. Wouter Buijsman (Theory), Ruben Jaarsma (GRAPPA), Verena Neder (SfES), Namrata Dutta Mazumdar (AMEP) , Coen Neijssel (A&A), Leon Schoonderwoerd (Theory) en Laura van Huizen (PLH) vertelden over hun onderzoek. Het geheel werd geheel georganiseerd door MSc student Pim Bongers. De doelgroep waren de MSc studenten. Derde-jaars BSc studenten waren ook uitgenodigd het symposium bij te wonen om hen te helpen bij de keuze van een mastertrack. Een jury, bestaande uit Bas Barendse (student-lid van de VU/UvA opleidingscommissie), Erwin Peterman (docent VU) en Paul Kooijman (docent UvA, Nikhef), koos de voordracht van Ruben Jaarsma als de beste. Ruben verdiende daarmee 400 euro. Het publiek daarentegen koos voor de voordracht van Verena. Zij verdiende daar 100 euro mee. Na afloop was er een borrel in de ruimte van de VU studentenvereniging AIK. Het was een geslaagde bijeenkomst!

Published by  IOP